Kontakt za kupce

radno vreme:

ponedeljak - petak 09 do 17 časova

subota - nedelja 09 - 17 časova

e-mejl:: [email protected]

telefon: +381 (0)11 330-1315

Zvanični podaci

POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o.

Trg Politika 1,, 11000 Beograd

SRBIJA

PIB: 101516133

MB: 17372424

Tekući račun: 160-337949-73

Devizni račun: RS35265100000000062034

Zahtev za brisanje naloga

Ukoliko želite da obrišete nalog koji ste registrovali na sajtu webshop.politika.rs ili u mobilnoj aplikaciji Politika prodavnica, javite nam se na e-mail [email protected], sa e-mail adrese koju koristite za prijavu u aplikaciju i na sajt, i zatražite brisanje vaših podataka. U tom slučaju, biće obrisan vaš nalog, svi vaši podaci, kao i istorija ;itanja naših izdanja. U slučaju brisanja naloga, neće više biti moguć pristup našim elektronskim izdanjima, pa tako neće biti aktivne ni pretplate na naša elektronska izdanja.