Контакт за купце

радно време:

понедељак - петак 09 до 17 часова

субота - недеља 09 до 17 часова

и-мејл: [email protected]

телефон: +381 (0)11 330-1315

Званични подаци

ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ д.о.о.

Трг Политика 1, 11000 Београд

СРБИЈА

ПИБ: 101516133

МБ: 17372424

Текући рачун: 160-337949-73

Девизни рачун: RS35265100000000062034