Контакт за купце

радно време:

понедељак - петак 09 до 17 часова

субота - недеља 09 до 17 часова

и-мејл: [email protected]

телефон: +381 (0)11 330-1315

Званични подаци

ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ д.о.о.

Трг Политика 1, 11000 Београд

СРБИЈА

ПИБ: 101516133

МБ: 17372424

Текући рачун: 160-337949-73

Девизни рачун: RS35265100000000062034

Захтев за брисање налога

Уколико желите да обришете налог који сте регистровали на сајту webshop.politika.rs или у мобилној апликацији Политика продавница, јавите нам се на е-маил [email protected], са е-маил адресе коју користите за пријаву у апликацију и на сајт, и затражите брисање ваших података. У том случају, биће обрисан ваш налог, сви ваши подаци, као и историја питања наших издања. У случају брисања налога, неће више бити могућ приступ нашим електронским издањима, па тако неће бити активне ни претплате на наша електронска издања.